Заболявания

Ревматолог във Варна

Д-р Георги Герганов е специалист по ревматология работещ като лекар-ревматолог   към УМБАЛ „Св. Марина" Варна. Д-р Герганов завършва Медицинска Академия София през 2011 година. От 2014 година специализира Ревматология в  УМБАЛ „Св. Марина" Варна, като през 2019 година успешно придобива специалност Ревматология. От 2016 година работи като асистент към I-ва Катедра по Вътрешни болест към  МУ -Варна. 

Ревматичните и мускулоскелетни заболявания (РМЗ) включват всички болезнени състояния на мускулоскелетната система. РМЗ засягат хора на всякаква възраст като 1:4 европейци има ревматологично заболяване. Те са най-честата причина за инвалидност в световен мащаб. Най-чести симптоми са болка, оток и усещане за сутрешна скованост. Могат да се разделят в следните категории:

  • Болести на ставите:напр. ревматоиден артрит, остеоартроза и подагра;
  • Болести на костите: напр.  остеопороза, остеомиелит, Болест на Паджет;
  • Гръбначни заболявания: напр. неспецифична болка в кръста, болест на Бехтерев, лумборадикулит;
  • Регионални и генерализирани болкови синдроми
  • Генетични и вродени РМЗ, болести на растежа.
  • Полиорганни възпалителни заболявания: напр. лупус, полимиозит, васкулит

Ревматолозите са специалисти обучени в диагностиката и консервативното лечение на ревматичните заболявания. Тяхното лечение изисква холестичен подход от мултидисциплинарен екип от специалисти, като ревматолога координира лечебният процес. 

Д-р Герганов предлага в своята практика комплексна диагностика и лечение на Ревматичните и мускулоскелетни заболявания. Д-р Герганов практикува ставна ехография и е сертифициран ставен ехографист към  Европейската лига против ревматизма (EULAR). Практиката разполага с модерен ставен ехограф(ESAOTE X5) даващ големи възможности в диагностиката и проследяването на заболяванията на опорнодвигателния апарат.